person_outline
Tìm kiếm

Vào tháng 7, 3 xuất hiện điện thoại khổng lồ mới của Xiaomi, Mi MAX 3

Đọc bài đánh giá:5/5

Sao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt động
Vào tháng 7, 3 xuất hiện điện thoại khổng lồ mới của Xiaomi, Mi MAX 3 - 5.0 ra khỏi 5 dựa trên 1 bỏ phiếu

Dòng Xiaomi Mi MAX là một sự tò mò thực sự trong danh mục đầu tư của công ty, vì nó luôn luôn có một xu hướng cấp tính về kích thước.

xiaomi mi max 3

Mỗi ngày chúng tôi có một hộp sản phẩm Xiaomi mới - Đây là chiếc corkscrew Xiaomi

Đọc bài đánh giá:0/5

Sao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt động

Được rồi, được rồi, đủ rồi, bạn có thể ngồi xuống. Nó chỉ là một cái nút chai, đó là một chiếc xe máy và mọi thứ.

Khui rượu vang