person_outline
Tìm kiếm

B550 Điện thoại hai băng tần kép - Bởi vì ai đó không phải thông minh

Đánh giá của người đọc: 5 / 5

Sao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt động
B550 Điện thoại hai băng tần kép - Bởi vì ai đó không phải thông minh - 5.0 ra khỏi 5 dựa trên 1 bỏ phiếu

Nó có thể là đáng ngạc nhiên, nhưng có một số người chỉ muốn điện thoại với điện thoại của họ. Họ đang sản xuất điện thoại B550 Quad Band Dual SIM.

B550 điện thoại hai băng tần kép 1