person_outline
Tìm kiếm

Chúng tôi không tin rằng đôi mắt của chúng tôi chạy Windows 95 trên iPhone X

Đọc bài đánh giá:5/5

Sao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt động
Chúng tôi không tin rằng đôi mắt của chúng tôi chạy Windows 95 trên iPhone X - 5.0 ra khỏi 5 dựa trên 1 bỏ phiếu

Kênh Hacking Jules YouTube không phải là lần đầu tiên với những câu chuyện về động vật như vậy.

iPhone X 8 740x490