person_outline
Tìm kiếm

Trước hết, GeForce RTX 2080 được băm nhỏ, nhưng ...

Đánh giá của người đọc: 4 / 5

Sao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao không hoạt động
Trước hết, GeForce RTX 2080 được băm nhỏ, nhưng ... - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 1 bỏ phiếu

Lần này, chúng ta có thể nhìn vào một khách truy cập mới với một phép đo Thời gian 3DMark.

Viết chèn mới cho AIDA64

Đánh giá của người đọc: 5 / 5

Sao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt động
Viết chèn mới cho AIDA64 - 5.0 ra khỏi 5 dựa trên 1 bỏ phiếu

Phiên bản beta của phần mềm chẩn đoán hệ thống đã biết (5.97.4679) cho biết một số phát triển mới sắp xuất hiện.