person_outline
Tìm kiếm
  • Szoftver
  • bằng văn bản:
  • Đọc: 217

NVIDIA đang làm một công việc khó khăn!

Đọc bài đánh giá:0/5

Sao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt động
 

NVIDIA, Viện Công nghệ Massachusetts và các nhà nghiên cứu Đại học Aalto trong một chương trình video ngoạn mục về cách mà thuật toán học tập sâu có thể thực hiện hình ảnh ở mức độ chuyên nghiệp.

học kĩ càng

Trong video dưới đây, bạn có thể thấy hiệu quả của phương pháp lọc nhiễu và xóa văn bản. Kết quả nói cho chính nó.

Bạn có thể xem một video ngoạn mục tương tự khác ide nhấp vào!

Nguồn: NVIDIA