person_outline
Tìm kiếm
  • Szoftver
  • bằng văn bản:
  • Đọc: 2345

Đó là cách Meltdown hoạt động!

Đánh giá của người đọc: 0 / 5

Sao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt động

Chúng tôi có thể làm xấu nếu chúng tôi không thể bảo vệ sự bảo vệ máy tính của chúng tôi.

biểu tượng bóng ma tan chảy

Vài ngày qua rõ ràng theo tinh thần của Meltdown và Spectre, nhưng chúng ta chưa thực sự thấy chính xác những lỗ hổng này. Trong các video dưới đây, bạn có thể quan sát cách bộ nhớ đang được đọc, làm thế nào để có được mật khẩu, nhưng nó cũng xuống để làm thế nào dễ dàng để tái tạo lại các hình ảnh trước đó đã xem với những kiến ​​thức đúng.

Một bản tóm tắt rất hữu ích về vụ việc ide bấm để đọc! Bạn cũng mong muốn cập nhật Windows?