person_outline
Tìm kiếm

Dòng sản phẩm AMD Ryzen 2000: Giá cả và CineBench

Đọc bài đánh giá:5/5

Sao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt động
Dòng sản phẩm AMD Ryzen 2000: Giá cả và CineBench - 5.0 ra khỏi 5 dựa trên 1 bỏ phiếu

Nó đã được khá dễ dàng để khởi động bộ vi xử lý của nó cho người thử nghiệm, càng nhiều lỗi thông tin đang nổi lên.

ryzen logo