person_outline
ค้นหา
  • แขวน
  • เขียน:
  • อ่าน: 7013

ปรับปรุงคุณภาพวิทยุของ Kossuth Radio

ผู้อ่านรีวิว:0/5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

2014 จากมกราคม 2 คุณสามารถไปที่ผู้ฟังและคุณภาพที่ดีขึ้นได้โดยการนำเสนอวิทยุบริการสาธารณะ30 วิทยุด้วยความช่วยเหลือของเครือข่ายภาษีใหม่และการแลกเปลี่ยนความถี่ที่ทำให้บริการสาธารณะ Kossuth และDankóออกอากาศทางวิทยุให้กับนักเรียนหลายคน อันเป็นผลมาจากการปรับปรุงคุณภาพขณะนี้มีผู้ให้บริการสาธารณะเป็นเปอร์เซ็นต์ของ 88 ในประเทศขณะที่Dankó Radio 84 มีพื้นที่ครอบคลุมถึงร้อยละ