Anatomia në HD

Lexuesit Rishikimi: 0 / 5

Yll nuk është aktivYll nuk është aktivYll nuk është aktivYll nuk është aktivYll nuk është aktiv
Disa nga vizatimet më të vjetra dhe më të mira anatomike lidhen me emrin e Leonardo da Vinçit.

IOS 6 ka ardhur

Lexuesit Rishikimi: 0 / 5

Yll nuk është aktivYll nuk është aktivYll nuk është aktivYll nuk është aktivYll nuk është aktiv
Apple zyrtarisht filloi të përmirësojë versionin e fundit të iOS6.