person_outline
جستجو کردن

ما برای چند روز هیجان زده شده ایم، ما می توانیم ZTE را خوردیم!

خوانندگان:0/5

ستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال است

فقط چند روز پیش، ما در مورد ورود ZTE Axon 9 گزارش کردیم، اما در حال حاضر به نظر می رسد نه فقط تلفن، تولید کننده از توالت بیرون کشیده شده است.

آکسون