person_outline
جستجو کردن

به نظر می رسد یک ساعت منظم، اما برای ورزشکاران است

خوانندگان:4/5

ستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره غیر فعال است
به نظر می رسد یک ساعت منظم، اما برای ورزشکاران است - 4.0 بیرون از 5 بر اساس 4 رای

مانیتورینگ GPS و مانیتور خارجی تکان دهنده در حال انتظار برای ما است.

دستبند هوشمند D21، کمی ورزشی است

خوانندگان:0/5

ستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال است

من صادقانه اعتراف میکنم، واقعا نمیخواهم درباره دستبند هوشمند بنویسم. نه این که او گذشته سحر و جادو بود، من فکر می کنم که یکی از دستگاه های پوشیدنی تنها چیزی که معقول انجام دهید این است، زیرا که شما اساسا همان، هر کدام با قدرت برخوردار است.

d21 1