person_outline
جستجو کردن
  • نرمافزار
  • نوشته شده:
  • دفعات بازدید: 2347

اینطور که Meltdown کار می کند!

خوانندگان: 0 / 5

ستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال است

ما می توانیم بدی را انجام دهیم اگر ما نمی توانیم امنیت کامپیوتر ما را تامین کنیم.

لوگوهای ریز ریزه کاری

چند روز گذشته به وضوح در روح Meltdown و Spectre بود، اما دقیقا نمیدانستیم این آسیب پذیریها چیست. در فیلم های زیر می توانید ببینید که چگونه حافظه را خواندید، چگونه گذرواژه ها را دریافت کنید، اما این نیز به این معنی است که چگونه تصاویری که قبلا مشاهده شده اند را با استفاده از دانش درست بازسازی کنید.

خلاصه بسیار مفید این حادثه IDE کلیک کنید به خواندن! آیا شما نیز به دنبال به روز رسانی ویندوز هستید؟