person_outline
جستجو کردن

هنوز چیزی برای ارتقای AMD وجود دارد - چند سالی گذشت ...

خوانندگان: 5 / 5

ستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال است
هنوز چیزی برای ارتقای AMD وجود دارد - چند سالی گذشت ... - 5.0 بیرون از 5 بر اساس 2 رای

مواد تبلیغاتی ایجاد شده برای نام تجاری و تحویل استودیو که ستاره قطبی GPU ها ترویج شده است.

AMD Ryzen 7 1800X حتی قوی تر شد

خوانندگان: 5 / 5

ستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال است
AMD Ryzen 7 1800X حتی قوی تر شد - 5.0 بیرون از 5 بر اساس 1 رای

3DCenter مجموعه ای از نتایج آزمون را جمع آوری کرد، و پس از آن پردازنده های مبتنی بر ذن را توسعه شگفت آور خوب در سال گذشته.