person_outline
جستجو کردن

MSI و ASRock نیز برای Ryzenek جدید آماده شده اند

خوانندگان:0/5

ستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال است

یک برچسب به شما کمک خواهد کرد که حرکت کنید، بنابراین می توانیم ببینیم که آیا هیئت مدیره AMD Ryzen جدید را بلافاصله دریافت می کند.

AMD Raven Ridge میمیرد