person_outline
جستجو کردن
  • کد انجمن
  • نوشته شده:
  • دفعات بازدید: 631

در Battlefield V

خوانندگان: 0 / 5

ستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال است

نیازی به گفتن نیست، گرافیک واقعا ترسناک است.

ضبط توانایی نسخه آلفا از بازی را نشان می دهد، بنابراین احتمال دارد که نسخه نهایی حتی بیشتر قابل توجه باشد. برای افزایش تجربه مشاهده، HUD تا زمان ضبط غیرفعال شده است و تصادفی نیست که صفحه نمایش حتی واقعی تر است.

تظاهرات در اصل توسط تیم هنری بازی انجام شد، اما این در پایان است.

منبع: guru3d.com